Úvod » Srdečně-cévní systém » Nová léčba anginy pektoris

Nová léčba anginy pektoris

Přidat do oblíbených

5. 5. 2011

Nová léčba anginy pektoris

Termín refrakterní angina pektoris je vyhrazen pro pacienty, u kterých se vyčerpaly veškeré standardní léčebné možnosti, a přitom jsou stále omezováni při běžných činnostech bolestmi na hrudníku. Kvalita života se proto dramaticky snižuje. Bolest ze srdce do mozku vede hrudní sympatikus, což je důležitá součást nervové dráhy. Lékaři proto volí jako způsob léčby bolesti neurostimulaci. Při tomto postupu se podél páteře zavede elektroda k zadním míšním provazcům hrudní míchy a spojí se s neurostimulátorem implantovaným do podkoží v oblasti břicha. Pacient s implantovaným stimulátorem má pak možnost při vzniku bolesti na hrudníku spustit neurostimulátor, a tak přehlušit nebo změnit charakter bolesti na příjemné mravenčení. Možností ovlivnění hrudního sympatiku je ovšem několik. Nejjednodušší a ambulantní metodou je blokáda jedné uzliny hrudního sympatiku, která se nazývá hvězdicová. O něco složitější technikou je endoskopická sympaktetomie. Hrudní sympatikus, který vede bolest od srdce do mozku, se přeruší – rovněž při plném vědomí pacienta – pomocí termoléze. Těmito metodami se pacientům výrazně a navždy uleví.

Účinkující:
MUDr. Petr Neužil, CSc., Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce
MUDr. Miloš Dobiáš, Komplexní kardiovaskulární centrum VFN, Praha
MUDr. Dušan Urgošík, oddělení neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., KARIM, 1. lékařská fakulta UK VFN, Praha
MUDr. Rudolf Demeš, 1. chirurgická klinika VFN, Praha
MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., KARIM
Ing. Roman Stodůlka, CARDION

Petr Novák, 61 let

Kontakt:
Centrum pro léčbu bolesti
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

tel. 224 967 126
fax 224 962 118

Petr Zrno

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější