Úvod » Duševní onemocnění » Autismus

16. 12. 2009

Autismus

Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným způsobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné a mnohdy velmi obtížně pochopitelné. K tomu, aby autisté mohli dobře fungovat, potřebují pomoc. Běžná výchova a snaha přinutit je změnit se a fungovat podle našich pravidel se obvykle míjí účinkem. V současné době již psychologové znají možnosti, jak upravit prostředí a činnosti, aby byly pro lidi s poruchou autistického spektra srozumitelné. V tomto dílu díky několika autistickým klientům a jejich terapeutům ukážeme, jaké prostředky se používají ke smysluplné komunikaci, jak chápat problémové chování a jak na ně reagovat.

Petr Zrno

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější