Úvod » Moderní léčba diabetu

Moderní léčba diabetu

Přidat do oblíbených

6. 10. 2010

Fotografie

Výskyt diabetu v České republice neustále dramaticky vzrůstá. Pokud nemocní nedodrží správný léčebný režim, mohou na něj i zemřít. Diabetes je totiž nemoc celého těla, nikoliv pouze „zvýšený cukr v krvi“. Provází jej těžké chronické komplikace, které mohou vést k úplnému selhání ledvin, amputaci končetin, mozkové mrtvici či oslepnutí. Právě očním komplikacím, které cukrovka přináší, i jejich léčbě, se budeme věnovat podrobněji. Velmi důležitá při léčbě diabetu je také spolupráce pacienta – bez ní se léčba neobejde.
V roce 2010 se na celosvětové úrovni výrazným způsobem mění léčebná doporučení pro terapii diabetu, kdy se inzulin stává hlavním a klíčovým pomocníkem, nikoliv jen lékem poslední volby, jak tomu bylo doposud – hovoří se proto o „intenzifikaci léčby diabetu“. Klinické studie a lékařské poznatky potvrzují, že čím dříve se inzulin pacientovi nasadí, tím úspěšnější je léčba, včetně výrazně nižšího výskytu komplikací.Všichni pacienti s diabetem také vědí, že měření glykemie, tedystanovení hladiny krevního cukru, patří mezi základní laboratorní vyšetření. Hodnoty glykemie jsou rozhodující jak pro stanovení diagnózy, tak pro určení vhodného léčebného postupu. Současně umožňují lékaři průběžně sledovat aktuální stav pacienta a monitorovat diabetickou léčbu. Nicméně glykemie vždy odráží stav organismu pouze v daný okamžik. Existuje však vyšetření, které dokáže velmi dobře zachytit a ukázat, jak tělo v uplynulých dvou až třech měsících se svými cukry hospodařilo. A tím je vyšetření tzv. glykovaného hemoglobinu. Tento ukazatel slouží jako velmi přesný ukazatel stavu všech ostatních bílkovin v těle. Jeho hodnoty předpovídají možný vznik chronických komplikací.

Účinkující:

Zdeňka Pannová, v důchodu
Ing. Jan Knobloch, projektant

MUDr. Eva Račická, diabetoložka, poliklinika Ostrava - Kunčice
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., přednostka Centra diabetologie, IKEM, Praha, předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., oční oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Primář MUDr. Jan Ernest, Ph.D., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Šárka Speváková

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější