Centrum pro dopravu a energetiku

Obsah dílu

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů. Spolu s ředitelkou, zakladatelem a dalšími pracovníky organizace se vydávám z místa jejich obvyklé práce: Pražské kanceláře na místa, kde mají dopad jejich každodenní advokátní a úřední činnosti.

Stopáž27 minut
Další díl
Nejde jen o klima

Přehled dílů

1296 dostupných
Stopáž9 minut

Věda nejen pro vědce

Češi jsou ve světové špičce co se týče mapování členovců nejen na našem území. Sběru dat a popisu nových druhů se věnují nejen odborníci a profesionální vědci, ale i nadšenci z řad veřejnosti, kteří tomuto koníčku zasvětili všechen volný čas. Díky vytrvalosti se mnohým z nich otevírají možnosti podílet se i na profesionálních výzkumech v zahraničí.

4. 6. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

ZOO Liberec na Sumatře

Organizace Lestari vznikla v roce 2014 z řad ochránců přírody v okolí terénních projektů ZOO Liberec. Tato ZOO také tento a mnohé jiné ochranářské projekty doma i ve světě dlouhodobě podporuje. Skupina Lestari se na poli ochrany přírody v Indonésii podílí na několika různých aktivitách. Zaměřuje se na ostrovní ekosystémy, ohrožené druhy, které je obývají a to včetně potírání ilegálního trhu s nimi.

28. 5. 2023 na ČT2
Stopáž8 minut

Hra o klima

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Vizí Na mysli je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.

21. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Třicítkou po Praze

V Praze začala koncem února skupina osmi lidí pořádat pochody za zavedení plošného snížení 30 kilometrové rychlosti po vzoru zahraničních měst.

14. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Vltavská filharmonie a ekologie

Nestane se nová budova Vltavské filharmonie dalším tepelným ostrovem Prahy?

7. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Stromy v poli

Naše zemědělská krajina na tom není dobře. Úrodnou půdu odnáší vodní i větrná eroze, velkoplošné hospodaření způsobuje ztrátu biodiverzity a krajina přichází i o schopnost zadržovat vodu. Jedno z opatření, které by situaci mohlo stabilizovat, je agrolesnictví.

23. 4. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám