Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyOchrana zvířat

Poohří je unikátní přírodní území z mnoha hledisek, nicméně velmi zajímavým přírodním klenotem oblasti je výskyt bohaté populace užovky stromové. Na poměrně malém území v okolí Stráže nad Ohří se nachází jediná populace tohoto druhu v Čechách izolovaná stovky kilometrů od ostatních příslušníků téhož druhu. Díky místním příznivým mikroklimatickým podmínkám zde užovky přežily navzdory zhoršování klimatu během posledních několika tisíc let. Tato populace je bohužel nejen velmi jedinečná, ale také velmi ohrožená. Ochranou tohoto kriticky ohroženého druhu se zde od roku 2006 zabývá spolek Zamenis. Mezi jeho hlavní aktivity patří budování líhnišť, péče o kamenné zídky, další výzkum a systematické sledování zdejší populace a osvěta.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST HD