Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyCo se daří

ČSOP Bílé Karpaty se od 80. let věnuje péči o bělokarpatské louky. Založili pozemkový spolek a vykupují pozemky na přírodně cenných karpatských loukách, zejména v evropsky významných lokalitách Čertoryje. Nově se věnují tvorbě a rozšiřování regionální travní směsi semen, což je „vynález“ botaniků z ČSOP Bíle Karpaty. Regionální travní a bylinná směs je směs trav a bylin z lokality karpatských luk, kterou spolek sesbírá na lokalitách kde hospodaří a následně ji nabízí v regionu samosprávám, tak soukromým osobám a také zemědělcům.

Cílem je obnovit přirozené různodruhové zastoupení trav a bylin, které místně do regionu patří s ohledem na biodiverzitu a původnost. Regionální travní a bylinné směsi se daří rozšiřovat na sídlištní plochy a také do ochranných pásem rezervací a mezi zemědělce. V pořadu ukážeme, jak taková travní směs vzniká, v čem je její užitek, jak může nahradit i klasické zastřižení trávníky u domů a jak se místním nápadem inspirovali i na dalších místech v České republice.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST