Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyOchrana zvířat

Spolek Mnichovickou krajinou je skupina občanů, složená z odborníků a laiků, kterým na mnichovické přírodě a její obnově záleží. Vznikl oficiálně teprve nedávno (v říjnu 2020), ale jeho členové se v Mnichovicích a okolí snaží o revitalizaci místní krajiny a zvýšení povědomí o historii a přírodě Mnichovic již delší dobu. Mottem Mnichovickou krajinou je “Mysli globálně, jednej lokálně”.

Spolek se zabývá pořádáním vzdělávacích akcí, přednášek a ekologických programů; revitalizací krajiny za účasti členů spolku a občanů (tůně, mokřady, lesní hospodaření); prací s dobrovolníky a školními dětmi; kosením luk; výukou dovedností a řemesel.

Na jaře bylo jejich hlavní činností napomáhání při jarních tazích žab, kdy stavěli provizorní zábrany, které měly za úkol chránit migrující žáby před vniknutím na silnice a předejít tak jejich přejetí auty. Což se z větší části podařilo, ale k velkým ztrátám došlo i tak. Stejné činnosti se věnuje i Josef Ferenc z Brna – Žebětína akorát již téměř třicet let. Za tu dobu vymyslel důmyslný systém cest, které jsou takřka bezúdržbové a není tak divu, že k úhynu žab téměř nedochází. Navíc si celá léta vede kompletní statistiky, které dokazují, že použitá řešení mají smysl. Pan Ferenc může být inspirací pro spolek Mnichovickou krajinou, že když se člověk pro něco rozhodne a vydrží u toho, dosáhne postupem času svého cíle.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST