Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Zapsaný spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s., jehož účelem je péče o krajinu a životní prostředí, je parta lidí, kteří mají rádi přírodu a není jim lhostejný její dnešní stav. Snaží se o vytvořeni hodnotných prvků v krajině, které budou posilovat i její mimoprodukční funkce.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST