Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinySpásači

Český les je unikátní území především tím, že se zde podařilo zachovat mnohé lokality vlhkých extenzivních pastvin s hořci, vstavači a vzácnými druhy hmyzu. Dříve na nich chalupníci pásli svůj dobytek. Nyní jsou krávy zavřené na trvalých pastvinách nebo v kravínech a původní pastviny jsou zalesněny, nebo zarůstají náletovými dřevinami.

Naštěstí spolek ČSOP Libosváry se pustil do záchrany těchto míst už před 30 lety a vypilovává způsoby péče o ně. Narušují drn, vyhrabávají mech, sbírají semínka hořce a na vhodných lokalitách ho vysívají. Především ale provozují to, co z těchto míst zmizelo – extenzivní pastvu koz, ovcí a hlavně, jako jediní u nás, pastvu jaků. Kromě toho obnovují staré polní cesty v polní krajině.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST