Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Dnešní „rybí svět“, tedy především řeky a potoky se potýká s úbytkem vody, regulacemi, hloubením a narovnáváním koryt, vodními elektrárnami nedodržující povinné průtoky, klesající počet rozmnožovacích míst pro ryby a jejich nahrazení jedinci odchovávanými na pstruhových farmách, vysazování průmyslových linií pstruha potočního, případně i duhového.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST