Rodina sedláků se vzepřela nesmyslnému projektu opravy a narovnání potoka

Na jaře 2020 Povodí Vltavy zahájilo opravu koryta Srbického potoka nedaleko Domažlic. Jednalo se o jeho napřímení a nové zadláždění. S napřimováním potoka zásadně nesouhlasila rodina místních sedláků, která zde hospodaří už od sedmnáctého století. Až když Kreysovi zakázali firmě, která stavbu prováděla, vstup na své pozemky, teprve pak začala firma a zástupci Povodí Vltavy s nimi jednat. Výsledkem jednání byl kompromis, kdy se potok místy mohl vrátit po řadě let do lužního lesa. To, že to s krajinou sedláci myslí vážně, dokazují i nová stromořadí, která vysázeli na mezích. Jejich zmenšená pole kontrastují se sousedními stohektarovými lány v katastru Staňkova. Sedlákům záleží na tom, kde žijí a jakou krajinu předají další generaci.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 ST HD