Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Spolek Čmelák představuje neziskovou organizací, která přes 25 let působí v prostředí libereckého kraje, kde systematickou a dlouhodobou prací usiluje o ochranu krajiny a přírodní diverzity. V rámci svých činností spolek usiluje o zachování původního krajinného rázu, revitalizaci jeho biotopů a obnovu původní lesní biodiverzity. Právě obnova smíšených lesů patří k hlavním programovým cílům spolku. S tím souvisí i úsilí o budování nových mokřadních biotopů.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST HD