Nový projekt pro farmáře, kteří usilují o pestřejší krajinu s vyšší biodiverzitou

Občanské novinyZemědělství

Navštívíme soukromého zemědělce Ing. Sotonu v Trstěnicích u Litomyšle, který rozčlenil pole na menší bloky, zatravnil svažité pozemky, na mezích založil desítky stromořadí a pěstuje smíšený les, který velmi dobře odolává klimatickým výkyvům. Další lokalitou je farma manželů Markových v Únanově u Znojma. Ti pečují o chráněné stepi, vypásají je stády ovcí a kolem polí zakládají široké „krmné pásy“. Ty pak osévají tradičními plodinami, jako je pohanka, proso nebo svazenka a vytvářejí oázy pro volně žijící organismy. Výrazně tak podporují biodiverzitu kulturní, intenzivně využívané zemědělské krajiny.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST