Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské sdružení Sedlce pro život založili občané ze stejnojmenné obce a jejího okolí za jasným účelem. Chtěli chránit přírodu a krajinu, a tuto ochranu usnadnit a zpřístupnit komukoliv dalšímu. Původně právnický účel spolku však brzy získal přidanou hodnotu. Místní se začali sdružovat kolem renovace křížů, výsadby alejí a stromořadí ovocných stromů starých odrůd tam, kde došlo k jejich kácení bez náhrady.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD