Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyPotravinyOdpadyUdržitelná spotřeba

Zájem o lokální a komunitní potravinovou produkci stejně jako zájem o ekologické zemědělství v současné době stále roste. Cíl je v zásadě vždy stejný – dosáhnout jisté formy kontroly nad kvalitou a původem potravin a současně podpořit lokální ekologické farmy a zemědělce.

Ve své podstatě jde o reakci vůči průmyslové potravinové produkci a korporátní velkodistribuci, které jsou opakovaně usvědčovány z hromadného plýtvání, ekologicky nešetrné a znečišťující výroby a často kořistnických pracovních podmínek. V posledních letech tak vzniklo více projektů, které nabízí přímé a osobnější propojení mezi pěstitelem/zemědělcem a koncovým spotřebitelem. Jednou z nejznámějších forem spolupráce je dnes rozšiřující se síť takzvaných KPZ skupin – komunitou podporovaných zemědělství. Pravděpodobně nejdále však doposud došel projekt spolku Obživa.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST