Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyPalmový olejZahraničíBiopaliva

Palmový olej je díky způsobu jeho produkce jednou z největších ekologických katastrof moderního světa. Před několika lety vzniklá Koalice proti palmovému oleji si klade veliký cíl, zastavit další kácení. Jedná se o spojení nevládních organizací, zoologických zahrad, vědců i firem, které společně vytváří tlak na výrobce i vlády, aby palmový olej již nebyl nadále přimícháván do potravin i do paliv. Budeme dále jezdit na palmový olej v naftě? Budeme se dále podílet na likvidaci indonéských pralesů?

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST