Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Síť neziskových organizací Bankwatch působí ve čtrnácti zemích střední a východní Evropy a projekty má ve dvaceti pěti zemích světa. Zde kontroluje investice veřejných bank, jako je například Evropská banka pro obnovu a rozvoj, nebo Evropská investiční banka. Banky totiž investují v rozvojových zemích i do projektů, které poškozují životní prostředí nebo vedou k porušování lidských práv.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST