Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Český svaz ochránců přírody ve své dlouhodobé kampani Místo pro přírodu zastřešuje aktivity pozemkových spolků z celé České republiky. Cílem kampaně je záchrana ohrožených přírodních lokalit výkupem a případný návrat biodiverzity do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Takto spravované rezervace navíc vhodným způsobem doplňují a posilují státní ochranu přírody. V zahraničí jsou poměrně časté; u nás bylo možné na jejich tradici navázat až po roce 89.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST