Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Rychlé granty jsou jedním z řady programů filantropické nadace Via. Nadace si zakládá na tom, že není financována ze státních zdrojů, ale výhradně soukromými dárci a firmami. Šanci získat Rychlý grant mají spolky a neformální sdružení nejméně tří občanů, kteří mají vazbu na danou lokalitu, jejich situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná. Nadační komise posuzuje i to, jak jasně mají formulované cíle, časový harmonogram a rozpočet – a jakou mají realistickou šanci uspět.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2018
 P ST