Nahrávám video

Přehled dílů

1413 dostupných
Stopáž8 minut

Biouhlobaronem snadno a rychle

Tomáš Hauser je sociální pracovník, výtvarník, ale také biouhlíř. Zabývá se totiž způsobem, jak pálením dřeva dostat uhlík zpátky pod zem. Hauser se začal domácí výrobou biouhlu zabývat při myšlence, jak “splatit” svou uhlíkovou stopu za letenku do Indie. Sám větve pálí v obřím kovovém kotli, ale prohlašuje, že bohatě stačí díra v zemi nebo proděravělý sud. V jeho představách je biouhlířství skvělým nástrojem ochrany klimatu a revitalizace zemědělské půdy a vize rozvoje této metody zahrnuje třeba sdílené nebo obecní pece. V Česku se však zatím tento obor sotva rodí.

25. 9. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Radiměřské motýlí království

Spolek Arion je sdružení ČSOP a pozemkový spolek, který má v emblému jednoho z deseti nejohroženějších motýlů Evropy – modráska černosvrnného – Phengaris arion. Zaměřují se nejen na ohrožené motýly, ale také původní dřeviny a celkovou pestrost krajiny od nížin až do hor.

18. 9. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Záchranáři v městské džungli

Český svaz ochránců přírody provozuje v hlavním městě záchrannou službu ohrožených volně žijících zvířat. Denně vyjíždějí k několika zásahům. (za rok je to zhruba 700 zásahů). Poraněná zvířata na místě ošetří, případně odvezou k veterináři nebo do některé ze záchranných stanic.

11. 9. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Srdcem v Krušnohoří

Že si oblast Sudet i v dnešní době nese následky poválečného odsunu obyvatel je všeobecně známá věc. Je to složitá problematika a důvodů pro současný stav najdeme mnoho. Shrnout bychom je ale mohli do pojmu vykořenění, které se týká jak českých Němců, kteří museli odejít, tak Čechů, co s novým krajem často úplně nesrostli. Nadace St. Joachim se snaží tyto ztracené kořeny znovu objevit. Podporuje nápady, které staví na dědictví minulosti a chrání životní prostředí před divokými projekty, které do lokality zaválo dvacáté první století.

26. 6. 2022 na ČT2
Stopáž8 minut

Dobrá věc se podařila

Po 1,5 roku se vracíme do Amerického parku v Holešově. O ten přes 10 let pečovalo téměř bezvýhradně několik nadšených občanů města Holešov. Po odvysílání naší reportáže se spolek Proud, který se o park stará ocitl i pod palbou výhrůžek od anonymních adresátů. Pan Karhan - bývalý starosta města Holešov vykročil však občanskému úsilí příkladně vstříc a nechal v parku udělat první solární osvětlení. Vzápětí ve spolupráci s občany i odborníky pomohl nechat zpracovat kompletní koncepci pro obnovu a revitalizaci celého Amerického parku.

19. 6. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Zastrašit a umlčet!

Žaloba nemusí být vždy prostředkem k dosažení spravedlnosti. Mocní jedinci, společnosti, ale i státní struktury je mohou využívat jako cestu k omezení debaty a veřejné kontroly svého konání – a dělají to. Je to globální fenomén, který se nevyhýbá ani České republice. Pozice žalujících a žalovaných jsou totiž často výrazně nevyrovnané. Běžní občané na podobné jednání prostě nejsou vybaveni po odborné, ani ekonomické stránce.

12. 6. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám