Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Občanské sdružení ENVIC vzniklo před jedenácti lety v Plzni a dnes působí v celém plzeňském kraji. Z původní sítě enviromentálních center je zkušený tým nadšených lidí, kteří se věnují tomu, co je baví. Oživují zapomenuté zahrady a sady, pořádají semináře a výstavy k aktuálním trendům ohledně úspor energií či environmentálně šetrnému způsobu života. Jsou také pořadateli plzeňských farmářských trhů. Sdružení díky tomu není závislé na stále se snižujících dotacích, ale stojí na vlastních nohou.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2018
 P ST