Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyUdržitelná spotřeba

V Občanských novinách se vydáme za dvěma spolky, které oba reagují na epifenomény plýtvání v západní společnosti, byť každý po svém. Spolek Knihovna věcí se zapojil do čím dál rozšířenějšího trendu sdílení předmětů.

Jev je poměrně častý například při sdílení automobilů; méně obvyklé je sdílet např. různé přístroje a nástroje, což lidem – jako první v ČR – umožňuje právě tato půjčovna v centru Prahy. Druhý spolek Občanské noviny sledují dlouhodobě. Je to hnutí předcházení odpadu, zhmotněné Petrem Hanzelem a jeho kolegy v prodejně Bezobalu. Jakých nových úspěchů spolek dosáhl od chvíle, kdy jsme ho s kamerou navštívili naposledy?

Stopáž8 minut
Rok výroby 2017
 P ST