Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinySociální problematika

Vydali jsme se do opuštěných míst bývalých Sudet, kde na hranicích Plzeňského a Karlovarského kraje působí od roku 2001 nezisková organizace Český západ, jenž pomáhá lidem v sociálně vyloučených převážně Romských lokalitách.

Lidem z Českého západu v čele s Janou Kosovou se během krátké doby prostřednictvím komunitní práce podařilo proměnit Dobrou Vodu i její obyvatele. Rozvrácené vztahy se napravily, děti začaly pravidelně chodit do školy, dospělí získali práci a na společných brigádách opravili panelový dům a zvelebili místa v obci. Český západ za unikátní výsledky získal řadu ocenění. Proč zafungovala právě metoda komunitní práce?

Stopáž8 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD