Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyOdpadyUdržitelná spotřeba

Institut cirkulární ekonomiky je nevládní organizace, která usiluje o to prosadit principy oběhového hospodářství do praxe. Lidé z institutu přenáší znalosti ze zahraničí k nám a jsou prostředníky mezi různými stranami, jako jsou vláda, obce a firmy. Cílem je dosáhnout surovinové soběstačnosti, která je i prioritou Evropské unie. Odpad je zkrátka hodnotný a to, že ho pálíme, či skládkujeme, není východiskem. Cirkulární ekonomika nabízí řešení a ukazuje nám cestu, jak odpad plně zužitkovat.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD