Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument Krajina v krajině poukazuje na naši vnitřní krajinu, naše tělo, které je třeba očistit a uzdravit tak, abychom se byli schopni starat o krajinu vnější. Jóga může být jednou z cest. Nedej se plus a Občanské noviny

Člověk je jediná živá bytost na planetě, která vědomě destruuje svůj prostor, svou vnější krajinu. Možná je to dané i tím, že se neumí postarat ani o tu svou vnitřní, kterou často také vědomě ničí. Vnitřní a vnější krajina jsou spojité nádoby, které se v sobě zrcadlí a jóga může být jednou z cest, jak je kultivovat. V józe jde o sjednocení ducha a těla, spojení jednotlivce a celku. Důležitou součástí jógy je práce na potlačení osobního sobectví ve prospěch ostatních bytostí. Pokud by se lidé nechali inspirovat jógou v její komplexnosti, dojdou k čistotě těla, mysli a spokojenosti. Nemají potom potřebu ničit přírodu, protože chápou, že jsme její součástí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument