Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyNákladové nádraží Žižkov

Sdružení „Tady není developerovo“ založili na počátku roku 2011 mj. Dan Merta a Matěj Stropnický. Jejich cílem byla ochrana přírodního a kulturního dědictví Prahy 3, ohrožovaného necitlivivými stavebními záměry developerů. Příslovečnou poslední kapkou k dozrání rozhodnutí, že Praha 3 podobného zastánce potřebuje, byla hrozba stržení historických budov Nákladového nádraží Žižkov.

Budovu se jim tehdy podařilo zachránit, kromě toho ale dosáhli nevídaných úspěchů jak v ochraně a kultivaci areálu celého NNŽ, tak i v jeho širším okolí. Otevřeli NNŽ několika dalším spolkům, především mimořádným nadšencům sdružení Nákladové nádraží Žižkov, které svými kulturními aktivitami překvapilo a nadchlo celou Prahu.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2015
 P ST