Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

V souvislosti s bohatou biodiverzitou nám nejspíš vytanou na mysli národní parky typu Šumava či Podyjí. Biodiverzita však nejsou pouze lesy. Jedním z nejbohatších biotopů pro rostliny i živočichy jsou na našem území především bývalé vojenské újezdy. K jejich udržování je ale třeba buďto nákladné a pravidelné sekání, anebo spásání. Novinář Dalibor Dostál se rozhodl, že ve vojenských újezdech znovu vysadí původní druhy kopytníků – a radí divákům, jak na to, když chce jednotlivec založit nestátní přírodní rezervaci.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2014
 P ST