O devastaci zemědělského půdního fondu u nás. Režie J. Podlipný

Od jara do podzimu jsme na jedněch z nejúrodnějších polí sledovali, jak na jedněch z nich roste obilí a na sousedních polích už obilí nerostlo. Už nebylo ani zaseto. Naopak sem vjely bagry, těžké náklaďáky a úrodná půda zmizela a my jsme sledovali, jak na dříve životodárné půdě roste další hrubě nečesky nazvaný obří areál obchodního centra. Na jednom typickém příkladu ukážeme, jak v současné době probíhá bezpříkladná likvidace zemědělské půdy. Tento trend se v posledních letech stupňuje a jeho rozsah pravděpodobně nemá v dějinách obdobu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD
ŽánrDokument