17 minut

Masová výstavba v Krkonoších

Obsah dílu

Stopáž17 minut
Další díl
Těžba v Beskydech

Přehled dílů

1309 dostupných
Stopáž18 minut

Rekultivace, nebo devastace?

Nedaleko Prahy, v údolí přírodního parku Hřebeny, plánuje soukromá firma MATSHARK vykácet les o ploše sedmi fotbalových hřišť. Tyto pozemky hodlá firma zavážet inertním odpadem. Pokud by k tomu skutečně došlo, mělo by to negativní vliv nejen na přírodu a životní prostředí, ale také na majitele okolních chat a bezpečnost obyvatel nedalekých Černolic, Řitky a Všenor. Investor zde plánuje uložit 350 tisíc tun odpadu, který by sem přivážel nákladními auty po dobu deseti let.
V údolí Všenorského potoka se kdysi těžila cihlářská hlína pro místní cihelnu. Výroba cihel ale byla před sto lety ukončena a pozemky postupně zarostly lesem. Po druhé světové válce zde vznikla osada a stala se přírodním údolím skrytým před civilizací. Pokud by zde úřady povolily skládku inertního odpadu, jen několik metrů od osady by vyrostla až deset metrů vysoká navážka. Podle sdělení investora se může jednat nejen o odpad z těžby nerostů, ale také o stavební odpad, stavební suť a štěrk z rekonstrukce železnic. Do osady Na Cihelně nebude přiveden vodovod, obyvatelé chat zde mají vlastní studny s kvalitní pitnou vodou. Právem se tedy obávají zničení okolní přírody, kontaminace studní, nárůstu hluku a prašnosti.
V současné době Krajský úřad Středočeského kraje posuzuje vliv záměru na životní prostředí.

1. 10. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Kdo potřebuje Velký Mošnov?

Armáda nedávno oznámila záměr vybudovat logistické centrum v sousedství Letiště Leoše Janáčka u Ostravy, v návaznosti na již existující průmyslovou zónu. Velmi brzy poté se ve vztahu k projektu začaly objevovat dezinformace, a tématu se chopily skupiny odtržené od místního kontextu. I když s nimi místní ve všem nesouhlasí, záměr armády podle organizátorů petice odmítá většina zdejších voličů. Jaké pro to mají důvody?

24. 9. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Zakázané pesticidy a české výjimky

V Evropě roste obchod s nelegálními prostředky na ochranu rostlin. Podle Europolu se objem zadržených dodávek s nepovolenou agrochemií každoročně zvyšuje. Přesto se z pohledu českých kontrolních orgánů nejedná o zásadní problém.

17. 9. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Řeka není záchod

Vracíme se ke kauze znečišťování potoků a řek splašky z jednotné kanalizace. Když zaprší, může dojít k přehlcení takzvaných odlehčovacích komor a do přilehlého toku tak vyteče vše, co se v kanálu právě nachází. Tento proces má ochránit potrubí a čistírnu před poškozením. Kdo ale ochrání potoky a řeky před znečištěním?

10. 9. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Tajemná bytost houba

Ať už v lese či v supermarketu, v televizi, nebo v čítankách, s houbami se všichni setkáváme od útlého věku a můžeme mít proto pocit, že je dobře známe a nemohou nás ničím překvapit. Je tomu ale skutečně tak?

5. 9. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Konec snu o kanálu Dunaj Odra Labe

V únoru 2023 se naše republika probudila ze zlého snu. Vláda totiž zrušila územní rezervy pro gigantický projekt kanálu Dunaj Odra Labe. Dotčené obce a kraje to sice uvítaly, je ale otázka, zda jejich zrušení akorát neuvolní prostor pro zcela reálné stavební aktivity v nivách našich řek.

3. 9. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Novohradská tragikomedie

Jiřickou nádrž v Novohradských horách někteří vědci přirovnávají k šumavskému jezeru Laka a to jak biologickou hodnotou, tak ekologickou významností. Úroveň její ochrany tomu ale neodpovídá. Naopak je zde provozován komerční rybolov, který může být pro tento jedinečný horský ekosystém zcela zničující. Podnikání na Jiřické nádrži navíc přichází do konfliktu i s jejími návštěvníky.

25. 6. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Horské louky na prodej

Bývalé vedení města Lom podpořilo developerský záměr, který počítá s výstavbou minimálně 13 rekreačních chat na horské louce Dlouhé Louky. Ta je součástí Přírodního parku Loučenská hornatina, nachází se v blízkosti ptačích oblastí a sousedí s evropsky významnou lokalitou Východní Krušnohoří. Postupovala tehdy obec při prodeji svého majetku v souladu se zákonem?

18. 6. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Železnorudské výjimky

Sdružení vlastníků bytových jednotek v Železné Rudě upozorňuje na kontroverzní záměr výstavby rodinných domů v místě, které je k takové zástavbě z mnoha důvodů velmi nevhodné. Dotčeno je sice relativně malé území, takže dopady na okolní přírodu se mohou jevit jako zanedbatelné. Jenže podobných záměrů je v Železné Rudě mnohem více a další se plánují. A pokud projde novela stavebního zákona v podobě odhlasované poslanci, pak bude mít veřejnost horší pozici v ochraně i stiženou možnost bránit se.

11. 6. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Bílina - v důvěře trhlina

Vláda Petra Fialy v programovém prohlášení slíbila, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby bylo možné skončit s těžbou a spalováním uhlí do roku 2033. Jenže podle iniciativy studentů vysokých škol z Univerzit za klima vláda nekoná, a proto studenti v listopadu loňského roku okupovali několik dní univerzity v Praze a v Brně.

4. 6. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám