Bitva o přírodu pokračuje

Nedej se!Kanál Dunaj-Odra-Labe

Jednou z lokalit, které mají být zařazeny do systému Natura 2000, je lokalita Labské údolí, která byla po schválení vládou silně redukována a její hranice velmi razantním způsobem upraveny. Vládní návrh, který představuje pouhých 17 % území původní navržené lokality, je zcela nedostatečný, protože ve své podstatě odporuje Směrnici o stanovištích. Což je základní předpoklad pro naplnění smyslu Natury 2000.

To, že není ochrana životního prostředí jen rozmarem jednotlivců, či nadšené skupiny milovníků přírody ví snad již dnes každý. Dlouho je již zřejmé, že systémy ekologické stability mají nadnárodní charakter a že se jejich zachování neobejde bez spolupráce jednotlivých států zaměřené k jejich ochraně. Evropská unie v reakci na toto poznání přišla před sedmi lety s pokusem zmapovat cenná území v Evropě a zřídit nad nimi ochrannou síť jasných pravidel jak se s nimi smí zacházet. Dnes je systém pravidel na světě a nazývá se Natura 2000. Vlády členských států měli pak za úkol nejen tato pravidla zapracovat do zákonů jejich země ale také po podrobném průzkumu přírodního bohatství země vytvořit národní seznamy jednotlivých území pro zařazení do tohoto systému.

Konkrétně středisko Ústí nad Labem navrhlo do národního seznamu celkem 68 lokalit podle Směrnice o stanovištích. Jednou z těchto lokalit je lokalita u Labské údolí, která byla po schválení vládou silně redukována a její hranice velmi razantním způsobem upraveny. Náš původní návrh předpokládal lokalitu, která se táhne severojižním směrem od města Lovosice až po státní hranici se SRN ve Hřensku. Celková rozloha lokality představuje zhruba 85 kilometrů čtverečních a táhne se podél řeky Labe v délce 65 kilometrů. Tato lokalita obsahuje velmi cenná území nejen z hlediska národního, ale především z hlediska evropského. Celá tato lokality byla navržena jako lokalita komplexní, to znamená, že obsahuje lokality jak chráněných druhů živočichů, tak chráněných druhů rostlin a vybraných typů stanovišť.

Vládní návrh, který představuje pouhých 17% území původní navržené lokality, je zcela nedostatečný, protože ve svém podstatě odporuje Směrnici o stanovištích. Což je základní předpoklad pro naplnění smyslu Natury 2000.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 P ST 4:3
ŽánrDokument