Fosilní paliva a jejich těžba


Nedej se plusLesní hospodaření

Bučiny v likvidaci

9. 5. 2021

Vracíme se k tématu kácení v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří v části nad městem Horní Jiřetín, kde hospodaří společnost spojená s uhlobaronem Pavlem Tykačem. Od podzimu loňského roku do současnosti pokračuje intenzivní kácení holosečným způsobem, který je již na první pohled v rozporu s doporučenými opatřeními EVL i s předmětem ochrany. Lokalitu jsme v uplynulých měsících s kamerou opakovaně navštívili a kácení dokumentovali. KÚ Ústeckého kraje v únoru vydal souhlas s dalším kácením v nejcennějších částech EVL, proti čemuž se odvolaly spolky (například Česká společnost ornitologická) i město Horní Jiřetín. Minulý týden podalo Greenpeace rozsáhlý podnět ČIŽP, kde jsou podrobně zdokumentovány negativní dopady dosavadních holosečných kácení na EVL a stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů. Krajský úřad od loňského října, kdy pro náš pořad sdělil, že pracuje na dohodě s vlastníkem na smluvní ochraně a zároveň na vyhlášení CHÚ v této věci do teď nic neučinil. Krajský úřad též odmítá spolkům i vědecké veřejnosti poskytnou lesní hospodářský plán, aby bylo možné ověřit zákonnost probíhajícího kácení. Díky dlouhodobému nekonání KÚ při ochraně a péči o EVL připravuje Horní Jiřetín stížnost Evropské komisi. » Více


Nedej se plusObnovitelné zdroje energie

Obnovitelné Česko?

21. 3. 2021

V poslanecké sněmovně leží novela zákona o podporovaných zdrojích energie a novela energetického zákona. Obě tyto novely by měly stanovit nová pravidla pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku a to jak v oblasti investičních, tak provozních podpor a ukotvení akumulačních systémů energie do české legislativy. Jak proti podpoře OZE, tak i proti zapojení akumulace se zvedl odpor „starých“ energetických firem (překvapivě bez ČEZ), sdružených kolem Teplárenského sdružení, které doposud profitovaly ze svého exkluzivního postavení coby preferovaných zdrojů a také stabilizačních prvků energetické sítě. » Číst více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíLegislativa

Život v prachu

13. 12. 2020

Ostravský obvod Radvanice a Bartovice patří mezi místa s nejznečištěnějším ovzduším u nás. Jak mu (ne)pohly programy zlepšování kvality ovzduší? Jak se vůbec stát ke znečišťování ovzduší staví a co děla pro to, aby ochránil zdraví svých občanů? » Více


Nedej se plusLegislativa

Konec uhlí v Česku?

29. 11. 2020

Jako reakci na studentské protesty za klima na jaře 2019 slíbil ministr životního prostředí vznik uhelné komise, která by po vzoru Německa jednala o konci těžby a spalování uhlí v Česku. Se zpožděním uhelná komise nakonec vznikla v srpnu 2019. Její vznik provázely spory o to, kdo má být jejím členem. Nakonec v uhelné komisi zasedli převážně s vládou spojení politici, či členové uhelného průmyslu a dvě místa obsadily ekologické organizace. Nedostalo se ovšem například na klimatology, ociology, či lékaře, kteří byli členy komise v Německu. » Číst více


Nedej se plusLesní hospodaření

Bučiny v ohrožení

8. 11. 2020

Na svazích Krušných hor mezi obcemi Horní Jiřetín a Vysoká Pec se nachází komplex bukových lesů, který je součástí přírodní Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Pod svahy bučin těží hnědé uhlí společnost uhlobarona Pavla Tykače. Ještě nedávno hrozilo lidem z Horního Jiřetína, že o své domovy kvůli těžbě uhlí přijdou. Tomu se podařilo zabránit. Nyní se ukazuje, že je ohrožena další část jejich domova, unikátní bukové lesy. » Více


Občanské noviny

Společně pro vodu

20. 9. 2020

30. srpna se na česko-německo-polském pohraničí setkali občané všech tří zemí, aby dali najevo, co si o postupu polské vlády myslí. Těžbu označují za ilegální a společný protest je jen další aktivitou v řadě, která by měla vést k jejímu ukončení. » Více


Nedej se plus

U Turówa na suchu

1. 3. 2020

Na konci ledna vydalo polské regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi rozhodnutí, ve kterém souhlasí se záměrem rozšíření polského dolu Turów. Ten společně se sousedící elektrárnou způsobil v roce 2017 přibližně sto dvacet předčasných úmrtí. Rozšíření těžby by podle různých scénářů mohlo ohrozit zásoby pitné vody až pro třicet tisíc lidí v České republice. Vodovody jsou v některých obcích dosud jen na papíru a i z tohoto důvodu místní obyvatelé upozorňují na to, že Česko s přípravami zaspalo. Situace se prý ale začala měnit. » Více


Občanské novinyKlimatická změnaZnečištění ovzdušíLidská práva

Bitva o klima

20. 10. 2019

Středoškolské stávky studentů za klima, které v březnu letošního roku dorazily i do Česka, pokračují. Na konci září se čeští studenti připojili k celosvětové stávce, která měla upozornit na chystaný klimatický summit OSN. Ke stávce tentokrát studenti vyzvali i dospělé. V jeden den proběhly stávky ve sto šedesáti třech zemích světa a zúčastnilo se jich více než čtyři milióny lidí. » Více


Nedej se plus

Prohrajeme u Turowa?

13. 10. 2019

Vracíme se ke kauze polského hnědouhelného dolu Turow, který se nachází nedaleko česko-polské hranice. Důl provozuje polská společnost PGE a stávající povolení k těžbě jí vyprší na konci dubna příštího roku. Proto nyní firma PGE usiluje o získání povolení, které by jí umožnilo v těžbě pokračovat až do roku 2044. Obce na české straně hranice se obávají, že rozšíření dolu ohrozí zdroje pitné vody pro třicet tisíc obyvatel na Hrádecku a Frýdlantsku. Problémy s polským dolem jsou přitom patrné již dnes například v obcích Uhelná a Václavice. » Více


Občanské novinyKlimatická změna

Rebelové proti vyhynutí

29. 9. 2019

V České republice na konci minulého roku začalo působit hnutí Extinction Rebellion, které vzniklo v Anglii a snaží se pomocí přímých akcí, občanských blokád v centrech hlavních měst, přimět politiky řešit klimatickou krizi. Hnutí je specifické tím, že se do něj může zapojit každý a u nás získalo už stovky příznivců. Cílem hnutí v Česku je prosadit své tři požadavky – pravdivé informování o klimatické změně, uhlíkovou neutralitu do roku 2025 a občanská shromáždění, která by hledala cestu z klimatické krize. » Více


Občanské noviny

Bezohledný rámus

26. 5. 2019

V roce 2015 o prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Povrchový důl Bílina by se měl výrazně přiblížit k obci Mariánské Račice. Obyvatelům, kteří jsou lomu nejblíže už přitom dnes vadí hluk a prach, který důl působí, a proto se rozhodli proti rozšiřování dolu ozvat. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíElektrárna Chvaletice

Chvaletický precedens

7. 4. 2019

Postup úřadů v případě povolovacích procesů pro elektrárnu Chvaletice vyvolal vážná znepokojení. Podle kritiků nejde jen o běžná pochybení, ale o zásadní excesy a libovůli úředníků, které je třeba rázně odmítnout, aby se v budoucnu nestaly normou. Zjišťovali jsme podrobnosti. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Černá hora v Ostravě

3. 2. 2019

Tuzemské hutě a další průmyslové podniky začaly v poslední době ke svému uhlí využívat uhlí ze zahraničních zdrojů, které pak ale potřebují na našem území uskladnit. V Moravskoslezském kraji mělo vzniknout několik takových skládek. Obyvatelé Heřmanic ve Slezské Ostravě upozorňují na to, že jedna z nich již v současnosti funguje – a to bez všech potřebných povolení. » Více


Občanské novinyZahraničí

Konec uhlí v Německu?

2. 12. 2018

V Německu v posledních letech roste počet protestů veřejnosti proti těžbě a spalování hnědého uhlí, které velkou měrou přispívá ke globálnímu oteplování. Největší protesty proběhly během září a října letošního roku v okolí hnědouhelného dolu Hambach v severním Porýní a zapojili se do nich i lidé z České republiky. » Více


Občanské noviny

Uhlí bez úroků

23. 9. 2018

Uhelnému průmyslu se u nás i přes jeho negativní vliv na životní prostředí stále daří. Málokdo si ovšem uvědomuje, že je to také proto, že jsou uhelné doly a elektrárny úvěrovány velkými bankami. To vypadá, že by se mělo brzy změnit. Ekologické organizace se v posledních letech po celém světě snaží přesvědčit banky, aby od financování uhlí ustoupily. » Číst více


Nedej se plus

Bez vody to nepůjde

17. 6. 2018

Občanům Hrádecka a Frýdlantska hladina vody v jejich studních dlouhodobě klesá. Sucho je celorepublikovým fenoménem, ke kterému ale v této oblasti výrazně přispívá vliv člověka. Polský důl Turów, který se nachází jen pár metrů od českých hranic, by se měl v blízké budoucnosti rozšiřovat a problémy místních obyvatel tak jen prohloubit. Jak se plánuje Česká strana o své občany postarat? A je možné rozšíření dolu zabránit? Voda je základem života a bez ní to do budoucna nepůjde. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíElektrárna Chvaletice

Výjimky proti zdraví

29. 4. 2018

Uhelné elektrárny a teplárny u nás stále poškozují životní prostředí a zdraví obyvatel. V případě škod, způsobených exhalacemi z uhelných provozů na lesních porostech, lze tyto škody podle zvláštního právního předpisu vymáhat. Jenže škody velcí provozovatelé nechtějí platit dobrovolně a vlastníci lesů se proto musejí o náhradu dlouhé roky soudit. » Číst více


Občanské novinyZahraničí

Ochránci posvátné řeky

18. 3. 2018

V roce 2016 sledoval celý svět se zatajeným dechem boj původních obyvatel USA o posvátná území kolem řeky Missouri, přes která měl být postaven ropovod. Ten by životní i kulturní prostředí místa silně poškodil a znečistil. Mezi protestujícími byla menšina bílých lidí. Jednou z nich byla odvážná fotografka a aktivistka česko-amerického původu Gabriela BK. V pořadu líčí, jaké byly strategie boje a jaký étos si obhájci řeky nesou dál, ačkoliv výstavba ropovodu dostala bohužel přednost. » Více


Občanské novinyObnovitelné zdroje energie

Chtějí školu bez uhlí

19. 11. 2017

Základní a mateřská škola v Horním Jiřetíně se rozhodla za podpory města a organizace Greenpeace přejít na plně obnovitelné zdroje. Škola stojí v Horním Jiřetíně ohroženém povrchovou těžbou hnědého uhlí a dosud topila právě uhlím a k tomu používala elektřinu z veřejné rozvodné sítě. » Číst více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Konec dieselů v Čechách?

12. 11. 2017

Před dvěma lety vyšlo najevo, že automobilky podváděly s údaji o emisích z dieselových motorů, které mají značný vliv na lidské zdraví. Aféra dostala název Diesel Gate. Po dvou letech není řada evropských zemí spokojena s reakcí automobilek a rozhodly se dieselová auta výrazně omezit. Evropská města přijímají úplné zákazy vjezdu těchto aut do svých center. Anglie a Francie od roku 2040 zakáží i samotný prodej dieselových aut. Jaký bude mít tato aféra vliv na provoz dieselových automobilů v Česku a dočkáme se také omezení jejich provozu, a nakonec úplného zákazu? » Více


Občanské noviny

Ekoteroristi útočí

3. 9. 2017

V Horním Jiřetíně se na konci června uskutečnil první český Klimakemp, jehož cílem bylo upozornit na problematiku těžby a spalování fosilních paliv, konkrétně hnědého uhlí. Obdobné akce se konají v posledních letech po celém světě, kdy tisíce lidí nenásilným způsobem požadují klimatickou spravedlnost. Na kemp dorazili ekologičtí aktivisté z České republiky i zahraničí a pět dní zde probíhaly diskuse, přednášky a workshopy. » Více


Nedej se plus

Jezero Milada

23. 4. 2017

V severních Čechách nedaleko Ústí nad Labem na místě bývalé těžební jámy hnědouhelného lomu Chabařovice se dnes nachází jezero Milada. Těžba uhlí povrchovým způsobem zde započala v polovině sedmdesátých let minulého století a v jejím důsledku zaniklo několik obcí. Po ukončení těžby uhlí v roce 1997 bylo rozhodnuto, že se v rámci rekultivace část hnědouhelného lomu zaplaví vodou a vznikne tak jedna z největších vodních ploch u nás. » Číst více


Nedej se!Znečištění ovzdušíElektrárna Chvaletice

Boj o vzduch

23. 4. 2017

Provoz elektrárny Chvaletice měl být ukončen, místo toho se však prodala soukromému vlastníkovi, modernizovala a zřejmě bude fungovat dál. Úřady o tom rozhodly protiprávně a bez účasti veřejnosti. Aktivisté, nevládní organizace a občanské spolky na tento fakt upozorňují a vyvíjejí tlak na politiky a úředníky. Soukromý vlastník elektrárny vede informační kampaň za obhajobu svého podnikání. Jaké prostředky se používají v tomto boji a jaký to má dopad na veřejné mínění? » Více


Nedej se!

Limity krajiny a limity těžby

2. 4. 2017

112 severočeských obcí bylo v minulém režimu zbouráno kvůli těžbě uhlí. Vztah mezi krajinou a ekonomickým rozvojem zůstává konfliktní i dnes. Snaha o prolomení limitů těžby ohrožuje Horní Jiřetín, Černice, Mariánské Radčice, Braňany i další obce. K Litvínovu se blíží velkolom ČSA. Souboj pokračuje v rovině lidské, politické i ekologické. Dokumentarista Tomáš Škrdlant navazuje na své filmy z roku 1993 a porovnává, zda a v čem je dnešní situace jiná. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Ticho smog nevyřeší

5. 3. 2017

Z pohledu znečištění nebezpečnými látkami patří české ovzduší mezi nejhorší v Evropě. Proti dlouhodobému překračování zákonných limitů a porušování práva protestují lidé v Praze, Brně, Ostravě a Ústí n. Labem. V některých částech Ostravy byly naměřeny až 60x vyšší koncentrace karcinogenních látek v ovzduší než je podle Světové zdravotnické organizace bezpečný limit. Vědecké studie zároveň přinášejí další důkazy o fatálním dopadu znečištěného ovzduší na zdraví populace. Že problém je řešitelný, dokazují například zkušenosti z německého Porůří. » Více


Nedej se plus

Polské uhlí, česká voda a oteplování Země

11. 12. 2016

Ve Frýdlantském výběžku a v okolí Hrádku nad Nisou na severu Čech mizí voda ze studní a vodárenských vrtů. Podle všeho za to může těžba hnědého uhlí v sousedním obřím povrchovém dole Turów. Poláci ale chtějí v těžbě pokračovat až do roku 2044. Přijde na 30 000 obyvatel na české straně hranice o vodu? Jaké východisko bude tato vážná situace mít? Spalování uhlí v elektrárně Turów však vytváří obrovské množství emisí skleníkového oxidu uhličitého. Jak Poláci dostojí závazkům z Pařížské klimatické dohody, kterou nedávno ratifikovali? » Více


Občanské novinyZnečištění ovzdušíElektrárna Chvaletice

63 hodin na chladící věži

30. 10. 2016

Česká pobočka Greenpeace zahájila kampaň za ukončení provozu uhelné elektrárny Chvaletice. Odmítá probíhající komplexní rekonstrukci elektrárny, která má umožnit prodloužení její činnosti do roku 2030. 3. října 2016 brzy ráno proto aktivisté obsadili chladící věž. » Více


Občanské noviny

Investiční riziko jsme my

12. 6. 2016

Jsme v německé Lužici, kde právě několik tisíc lidí demonstrativně obsadilo hnědouhelný důl švédské firmy Vattenfall. Ta jedná o prodeji zdejších dolů a elektráren české energetické skupině EPH Daniela Křetínského. Protesty nazvané Ende Gelände jsou součástí dvoutýdenní vlny masové občanské neposlušnosti po celé zeměkouli. Účastnila se jich také česká výprava organizovaná iniciativou Limity jsme my. Ta usiluje o to, plánovanému prodeji dolů českému holdingu zabránit. » Více


Nedej se!Odpady

Krajinotvůrci

6. 12. 2015

Nám, lidem dneška se česká krajina příliš nelíbí. Je vidět, že vznikala náhodně, bez ladu a skladu. Je to jen chaos, na který jsme si zvykli. Někde je krajina jako placka, někde zase samý kopec. Chybí tomu systém. Film poněkud absurdní, plný smutné ironie. Těžíme nerosty a vytváříme novou krajinu z odpadků. Bouráme vesnice, rušíme sady a pole. Na jejich místě budujeme rekreační areály a jsme na to pyšní. Za tím vším se ovšem skrývá naše pohodlnost a nevšímavost. Nezodpovědnost vůči našim vnukům. Všichni jsme krajinotvůrci, ne vždy však v tom dobrém smyslu toho slova. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Odkud vítr vane

29. 11. 2015

Obyvatelé ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice, který se nachází v blízkosti hutního provozu ArcelorMittal, si dlouhodobě stěžují na hluk a znečištěné životní prostředí. Původně byly spory občanů zaměřeny proti tomuto znečišťovateli, postupem času začali zjišťovat, že také stát má povinnost zabezpečit kvalitu ovzduší a začali hledat právní nástroje, jak ji po státu vymáhat. » Číst více


Občanské noviny

Díky, svůj domov neprodám

13. 9. 2015

Spolek S.O.S. Karviná, z.s. vznikl v roce 2012, krátce poté, co společnost OKD oznámila, že má zájem těžit černé uhlí pod lokalitou Staré Město u Karviné. Ve Starém Městě bylo od oznámení záměru zatím vykoupeno zhruba devadesát rodinných domů, šedesát z nich již bylo zdemolováno. » Číst více


Nedej se!

Domov na hraně

21. 6. 2015

Už 24 let uplynulo od chvíle, kdy česká vláda přijala usnesení o územních ekologických limitech, které chrání mimo jiné historické městečko Horní Jiřetín a obec Černice. Místní občané ovšem žijí po celou dobu v nejistotě, protože těžaři se neustále snaží o prolomení limitů a zbourání jejich domovů. Jak se žije na hraně lomu? O tom hovoří starosta Vladimír Buřt a kastelánka zámku Jezeří Hanka Krejčová, kteří oba už jednou domov ztratili – ve zlikvidované vesnici Albrechtice. Podaří se zachovat vzácný hornojiřetínský barokní kostel? A proč se Miloš Zeman zastává uhlobaronů? » Více


Občanské noviny

Rozervaná země

21. 6. 2015

Pohled do povrchového dolu Severočeské uhelné pánve je skutečně depresívní. Rozjedou se ta rypadla i na sousední města? Znovu se mluví o prolomení limitů těžby, stanovených vládou už v roce 1991. V Litvínově vede občanské protesty hnutí Kořeny. » Více


Nedej se plus

Uhelné safari

21. 6. 2015

V současné době je hojně diskutována otázka prolomení ekologických limitů v Severočeské hnědouhelné pánvi. Základní dotazem této debaty je potřebnost těžby hnědého uhlí pro Českou republiku. Odpůrci prolomení těžebních limitů uvádí. Opravdu se do budoucna vydá náš stát v oblasti energetiky cestou spalování fosilních paliv? Zní to jako vize z minulého století. Navíc stát nemá z těžby téměř žádný profit, protože doly jsou v soukromých rukou. Těžaři zase argumentují nezbytností těžby pro teplárny a výrobu elektřiny. Jaký je tedy stav v dobývání hnědého uhlí? Potřebuje ČR pro svůj rozvoj limity prolomit? » Více


Občanské noviny

Umíráček záměrům těžařů

14. 6. 2015

Stavba dolu Frenštát započala v 80. letech. V polovině 90. let byl zahájen konzervační režim, na který firma OKD, jež důl v privatizačním procesu získala, vynakládá ročně několik desítek miliónů korun. Samosprávy dotčených obcí, do jejichž katastrů největší dobývací prostor v Česku zasahuje, požadují zrušení a zasypání dolu, firma OKD se však plánů na těžbu černého uhlí nevzdává. » Číst více