Kanál Dunaj-Odra-Labe

O spojení Dunaje a Vltavy uvažoval už v 70. letech 14. století Karel IV., a to kvůli dopravě zboží z Benátek přes Čechy do Brugg. V průběhu dalších staletí se o propojení až tří úmoří pomocí uměle vybudovaných kanálů a úprav toků v různých podobách mnohokrát uvažovalo a bylo v různých fázích příprav. Základy samotného projektu Dunaj-Odra-Labe byly položeny počátkem 20. století, kdy byl projekt součástí schváleného Vodocestného zákona říšskou radou. Některé dílčí stavby v podobě jezů a zdymadel byly realizovány.

O vybudování kanálu se uvažovalo i za komunistického režimu, ovšem pouze v dlouhodobém horizontu. V roce 1971 například česká vláda vydala nařízení o územní ochraně „říční varianty“ průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe. Na návrzích a studiích se pracovalo i v 90. letech, několikrát o něm jednala také vláda. Plány na kanál začali intenzivně kritizovat ekologičtí aktivisté, o jeho ekonomickém smyslu pochybovala také část dopravních expertů. V současné době je velkým zastáncem budování kanálu prezident Miloš Zeman, který za jeho podporu získal anticenu Ropák roku 2013.

Stavba takového monstrózního projektu, jakým je kanál Dunaj-Odra-Labe, by stála mnoho stovek miliard korun. Podle studie ministerstva dopravy z let 2016–2018 by se jednalo nejméně o 582 miliard korun. Ty by však mohly být využity na méně investičně rizikové a přírodu méně poškozující projekty, jako je modernizace železnice, která není závislá na aktuální splavnosti řeky, jako je tomu o lodní dopravy. Obzvláště v době probíhající klimatické změny, kdy je čím dál méně srážek a voda se stává stále vzácnější, a to nejen v korytech řek.

Kromě pochybností o ekonomičnosti tohoto projektu jsou totiž zásadním negativem dopady, které by měl na životní prostředí – na živočišné a rostlinné druhy vázané na konkrétní biotopy a lokality, na udržení vody v krajině a na podobu krajiny v okolí řek charakteristickou. Například výstavba kanálu u Přelouče by zničila biotopy více než 70 zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách. Děčínský jez by měl negativní vliv na Evropsky významnou lokalitu Labské údolí, která je zařazena do systému Natura 2000 – nadnárodní soustavy chráněných území Evropské unie.

Staletí plánovaný, avšak dosud nerealizovaný sen některých vládců, politiků i odborníků je tedy opět ve veřejné diskusi. Má smysl tímto projektem, který bude v případě realizace budován mnoho let, spolkne astronomické částky a jehož efektivita je diskutabilní, nenávratně poškodit přirozené toky a okolní přírodu? A je tento projekt v zájmu celé společnosti, jak je předkládáno, nebo pouze úzkého okruhu lidí a firem?


Nedej se plus

Utopené miliardy

4. 10. 2020

Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica jsou významné výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhů motýlů, modráska bahenního a modráska očkovaného. Štěrkopískové náplavy na českém dolním toku Labe jsou v rámci České republiky zcela výjimečným typem stanoviště. Jsou rozsáhlé a vyskytuje se na nich mnoho vzácných druhů, například drobnokvět pobřežní. Obě lokality byly v minulosti ohroženy plány na výstavbu vodních děl, která mají údajně zlepšit splavnost. » Více


ČT24

Speciál portálu ČT24: Kanál Dunaj–Odra–Labe

29. 10. 2019

Aktuální informace o projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe na stránkách ČT24. Články, rozhovory, reportáže. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Sen o kanálu Dunaj Odra Labe

27. 10. 2019

V posledních letech Ministerstvo dopravy oprášilo studii kanálu Dunaj-Odra-Labe a zadalo studii proveditelnosti. Na rozdíl od pochyb řady odborníků studie vyšla jako realizovatelná a ekonomicky mírně výhodná. Také se změnily argumenty autorů studie: dříve o kanálu hovořili jako o dopravním koridoru, dnes jeho hlavní význam spatřují v jeho vodohospodářské funkci. » Číst více


Jinde na webu ČT

Studio ČT24: Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?

14. 6. 2019

Brífink ze Senátu u příležitosti veřejného slyšení, kdy Ministerstvo dopravy představilo studii proveditelnosti projektu. » Více


Jinde na webu ČT

Události, komentáře: Kanál Dunaj-Odra-Labe

14. 6. 2019

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe se podle části senátorů nevyplatí. Vyplývá to z dnešní debaty v horní komoře. Podle příznivců má vybudování kanálu pomoci obchodu. Podle kritiků se investice nevrátí. Jaká jsou pro a proti koridoru? Zeptáme se senátorky Jitky Seitlové /KDU-ČSL/ a předsedy Asociace D-O-L Jana Skalického. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Není most jako most

18. 11. 2018

Vláda ANO schválila – v den, kdy nedostala důvěru –Koncepci vodní dopravy. Její podrobný obsah nebyl dosud zveřejněn. S jistotou se ale ví, že Ředitelství vodních cest plánuje zvýšit devět mostů na dolním toku Vltavy z podjezdné výšky 4,5 m na 7,5 m a to za miliardu korun. Mosty vedou přes pražský trojský kanál, nikoli v místě bývalé lávky pro pěší, a vraňansko-hořínský kanál u Mělníka. Na Hořínském kanále mají být tři mosty zvedací. Na tuto zakázku má ŘVC od vlády již přiděleno půl miliardy a v současnosti hledá zhotovitele na 5 mostů. Zakázka má být hotova do roku 2020. » Více


Jinde na webu ČT

90’ ČT24: Spor o kanál Dunaj-Odra-Labe

9. 11. 2018

Debata s Luďkem Sosnou, ředitelem odboru strategie Ministerstva dopravy, a Janem Skalickým, předsedou Asociace DOL v pořadu 90’ ČT24 » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Příroda ve veřejném zájmu

30. 9. 2018

V Praze se v minulém týdnu uskutečnilo jednání ministerstva životního prostředí se zástupci evropské komise o vážných nedostatcích, které má Česká republika při vyhlašování a péči o evropsky chráněné přírodní lokality NATURA 2000. Evropská komise České republice mimo jiné vytýká, že stále nevyhlásila všechny evropsky významné lokality, které mají být chráněny NATUROU 2000. To se týká například lokalit, kde vláda prosazuje nové jezy Labi, u Děčína a u Přelouče. » Číst více


Občanské novinyKontroverzní výstavba

Zdravým rozumem proti děčínskému jezu

5. 6. 2016

Plánovaná výstavba Děčínského jezu je předmětem oprávněného rozhořčení ekologů velmi často. V tomto reliktním projektu z minulosti jde jen o to, prostavět zbytečně obrovské částky. Podél Labe vede železnice, po níž je možné dopravovat veškeré myslitelné náklady. » Číst více


Jinde na webu ČT

Politické spektrum: Doprava versus ekologie

28. 5. 2016

Vyváží zásahy do přírody při úpravách vodních cest snížení zátěže kamionovou dopravou? Ve studiu diskutují Petr Benda Národní socialisté-LEV21, 1. místopředseda, Petr Hannig Strana zdravého rozumu – ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi, předseda, Petr Petřík Liberálně ekologická strana a Daniel Pitek Strana zelených. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

My Česko Evropě nedáme

1. 5. 2016

Česká vláda v poslední době bojkotuje nárok občanů na zdravé životní prostředí. Sama dokonce odmítá v oblasti dopravy respektovat, co sama schválila. To se již dnes týká desítek dopravních staveb, na které nemá podle vlastního zákona platný posudek vlivu staveb na životní prostředí. » Číst více


ČT24

Postavit, nebo nepostavit. O děčínském jezu by mohlo rozhodnout referendum

4. 4. 2016

Stavba jezu na Labi za čtyři miliardy má pomoci udržet řeku splavnou i při nedostatku vody a podpořit tak lodní dopravu. Zároveň by ale vyrostla ve vzácné přírodní lokalitě. Vypjatou debatu kolem děčínského jezu by nakonec mohlo rozhodnout referendum. Při prvním veřejném projednávání stavby to v Děčíně řekl ministr dopravy Dan Ťok (nestr. za ANO). » Více


Jinde na webu ČT

Studio ČT24: Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe

30. 3. 2016

Host: Martin Rulík, předseda výboru, Česká limnologická společnost, katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci (telefonicky) » Více


ČT24

Jez na Labi dráždí ekology - ŘVC teď představilo nové plány

2. 3. 2016

Plány pro stavbu velkého jezu na Labi u Děčína jsou hotové, teď začalo posuzování jeho vlivu na životní prostředí. Stavba za čtyři miliardy korun by měla udržet vyšší hladinu řeky a umožnit nákladním lodím plout dál do českého vnitrozemí. Teď to po velkou část roku není možné. Jenže stavba zároveň vyvolává spory – stavět se má totiž v ceněné přírodní oblasti. » Více


ČT24

EK žádá po Česku rozšíření národního seznamu evropsky významných lokalit

31. 1. 2016

Rozšíření ochrany české přírody žádá Evropská komise, a to ve formě doplnění národního seznamu Evropsky významných lokalit o dalších sedm míst. Český stát ji ani po pěti letech zatím nevyslyšel, v krajním případě mu za to hrozí sankce. Vláda měla rozhodnout o aktualizaci seznamu do konce ledna, celou problematiku nakonec projedná příští týden. » Více


ČT24

Plavební kanál u Pardubic nebude, kraj může na přístav zapomenout

16. 11. 2015

Pardubický kraj přehodnocuje své plány na stavbu přístaviště na Labi. V dohledné době totiž nebude mít význam vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil výjimky, které měly umožnit stavbu plavebního kanálu u Přelouče. Bez něj ale Labe do Pardubic splavné nebude. » Více


Jinde na webu ČT

Reportéři ČT: Přístav mezi vinicemi

24. 8. 2015

Průplav Dunaj – Odra – Labe vypadá jako utopický sen prezidenta Miloše Zemana. Spojit Ostravu s Černým mořem, na to už člověk potřebuje značnou dávku fantazie. Jenže zdá se, že projekt už nenápadně startuje, a to v jihomoravském Hodoníně. Právě tam, v kraji vinic a polí, by měl v budoucnu vyrůst obrovský nákladní přístav. Shodou okolností na pozemcích, které patří rodině bývalého ministra zemědělství a prezidentova přítele Jana Fencla. Natáčel reportér Jan Moláček. » Více


ČT24

Modrásek může překazit splavnění Labe do Pardubic

21. 7. 2015

Seznam evropsky významných lokalit přivedl stát do sporné situace. Ministerstvo životního prostředí by chtělo na seznam připsat i Slavíkovy ostrovy u Přelouče kvůli vzácným modráskům. Jenomže trasa plánovaného plavebního kanálu na Labi počítá právě s tímto úsekem. Nové chráněné lokality dělají starosti i vedení Děčína. » Více


ČT24

Labe bude splavné po celý rok, ubezpečovali Sobotku němečtí premiéři

12. 6. 2015

Německo nebude stavět na Labi žádné vlastní jezy, Praha proto trvá alespoň na tom, aby Němci zajistili minimální plavební hloubku 160 centimetrů, ke kterému se německá vláda už dříve zavázala. Vyplývá to z dnešního jednání českého premiéra Bohuslava Sobotky s ministerskými předsedy Saska a Saska-Anhaltska. Labe je totiž jedinou spojnicí Česka s mořem a i proto se chystá výstavba jezu u Děčína. Stavební povolení by mohlo být připraveno v roce 2019. » Více


ČT24

Spor o splavnění Labe do Pardubic trvá už 15 let

20. 1. 2015

Nedávná návštěva prezidenta Miloše Zemana v Pardubickém kraji znovu otevřela diskusi o splavnění Labe až do Pardubic. Stát v přípravě tohoto projektu pokračuje a právě prezident Zeman vybudování vodní cesty za víc než tři miliardy korun ve středu 14. ledna během své cesty po regionu podpořil. Úřady ale už patnáct let narážejí na odpor ekologů. Podle nich se lodní doprava nevyplácí a chystané stavby poničí chráněná území. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Peníze do kanálu

30. 11. 2014

Anticena Ropák roku byla panu hlavě státu udělena za podporu projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Podle odpůrců výstavby kanálu nepředložil ale pan prezident žádná fakta, která by výstavbu kanálu odůvodňovala. Podle jeho kritiků předložil již v prezidentské kampani pouze populistická hesla o zaměstnanosti obyvatel na dobu 15 let a údajného ekonomického i ekologického prospěchu vybudování kanálu pro Českou republiku. Jsou tyto důvody opravdu jen líbivé slogany, nebo je pan prezident schopen svá tvrzení obhájit? » Více


ČT24

Prosadí ministři za ANO jez na Labi? Agrofertu by se to hodilo

11. 11. 2014

Podniky Andreje Babiše jsou jedněmi z nejvýznamnějších zákazníků lodní dopravy a čtyřmiliardový projekt na stavbu labského jezu u Děčína by jim velmi pomohl. Plány na jez zatím pokaždé ztroskotaly na nechuti ministerstva životního prostředí – to ale dnes vede Richard Brabec z Babišova hnutí ANO, který zároveň léta šéfoval firmě Lovochemie, jež by na jezu také profitovala. Proti se zřejmě nepostaví ani další ministr za ANO, Antonín Prachař, který vede dopravu. Labskému jezu se v Reportérech ČT věnoval Jan Moláček. » Více


ČT24

Reakce na Zemanovy výtky: K plavebnímu kanálu potřebuje vláda souhlas sousedů

17. 3. 2014

Pokud vláda zastaví studii, která prověřuje možnost stavby kanálu Dunaj–Odra–Labe, znevěrohodní tím naplňování vlastní koaliční smlouvy, protože propříště může porušit i její další body. Myslí si to prezident Miloš Zeman, o jehož postoji dnes informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Vláda se ale proti výtkám prezidenta ohrazuje, že projekt ještě nepohřbila – přípravy na studii chce jen pozastavit, aby možnosti vodní stavby probrala se sousedními zeměmi, jichž by se plavební kanál rovněž dotkl a které nesouhlasí s financováním nákladné stavby z evropských fondů. » Více


ČT24

Kanál Dunaj, Odra, Labe by mohl být hotov do 26 let

17. 9. 2013

Propojení Dunaje, Odry a Labe pro lodní dopravu by mohlo být hotové do roku 2039. Předpokládá to harmonogram, který vypracovalo ministerstvo dopravy. Šéf resortu Zdeněk Žák plán představil prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Zeman mluvil o výstavbě vodního koridoru už od svého nástupu do funkce. Při návštěvě Pardubického kraje minulý týden označil projekt za nutný a zároveň nadčasový. » Více


ČT24

Nová šance pro kanál Dunaj–Odra–Labe: Peníze z Bruselu

28. 3. 2013

Kanál Dunaj–Odra–Labe je opět ve hře. Ředitelství vodních cest si nechá do podzimu vypracovat studii proveditelnosti a do budoucna počítá s jeho výstavbou. Oživení plánu ale zaskočilo starosty obcí, podél kterých by měl kanál vést. Většinou už totiž nepočítali s tím, že se projekt za 200 miliard korun někdy uskuteční. » Více


Jinde na webu ČT

Historie.cs: Zapomenuté projekty

15. 9. 2012

Kanál Labe-Odra-Dunaj je pozoruhodné vodní dílo, které bylo projektováno už za císaře Ferdinanda III.. Později vzniklo ještě několik plánů, od kterých se ale vždy odstoupilo, proč? » Více


ČT24

Tuzemští rejdaři si u Evropské komise stěžují na stát

11. 7. 2012

Česká republika podle tuzemských dopravců nedodržuje zásadu správného rozdělování dotací z Evropské unie a stěžují si tak u Evropské komise. Rejdaři by se v tomto sporu mohli domoci až šestimiliardového odškodnění. Podle dopravců jejich podnikání ohrožuje to, že stát nezajistil dostatečnou splavnost českých řek, zejména Labe. Nynější stížnost k Evropské komisi podaly celkem tři tuzemské společnosti, Evropská vodní doprava - sped, ČSPL a provozovatel vnitrostátní nákladní dopravy Konakl. » Více


ČT24

Splavnění Labe do Pardubic má další šanci

22. 6. 2012

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) se znovu snaží získat územní rozhodnutí na vybudování plavebního stupně Přelouč umožňujícího splavnění Labe až do Pardubic. Předchozí rozhodnutí bylo zrušeno kvůli námitkám ekologických organizací, které měly obavy z narušení biologicky cenné lokality Slavíkovy ostrovy. Podle mluvčího ŘVC Václava Straky má nynější snaha šanci na úspěch, neboť záměr byl upraven a vychází vstříc odpůrcům stavby. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Vodní díla na Labi

27. 5. 2012

Vodní díla na Labi. Závažné téma, ke kterému se náš pořad po dvou letech klidu opět vrací. Letos v březnu totiž Ředitelství Vodních Cest vypracovalo materiál s názvem „Předkládací zpráva pro vládu České republiky, Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice“. Materiál byl předán i s textem návrhu usnesení vlády, jehož podpisem se má vláda především zavázat, že projekty ve zprávě obsažené bude financovat. » Číst více


ČT24

Stát nechce rejdařům kompenzovat nesplavnost Labe

9. 9. 2011

Ministerstvo dopravy připravilo plán na podporu labské nákladní dopravy. Její prioritou je výstavba plavebních stupňů v Děčíně a Přelouči. Materiál ale neobsahuje jeden ze základních požadavků rejdařů, kterým jsou kompenzace prokazatelné ztráty za nesplavné dny v roce. Dopravci kvůli tomu požádali o schůzku s ministrem dopravy Pavlem Dobešem, na které by se chtěli otázkou kompenzací zabývat. » Více


ČT24

Bez 53 milionů kompenzací ročně rejdaři z Labe odejdou

18. 8. 2011

Tuzemští rejdaři už mají dost vládních slibů a dávají českému státu ultimátum. Buď jim ročně vyplatí kompenzace ve výši 53 milionů korun a zařídí, aby byl tok Labe od německých hranic splavný po celý rok, nebo s lodní nákladní dopravou v Česku končí. Dvacet let slibů a fakt, že nemůže být tento byznys v českých podmínkách ziskový, už odradil mnoho rejdařů a flotila zeštíhlela o 90 procent z původních 1 000 lodí na necelou stovku, tvrdí jednatel Evropské vodní dopravy Lukáš Hradský. » Více


ČT24

Arnika odmítá jez v Děčíně

31. 5. 2011

Proti chystané stavbě jezu na Labi u Děčína protestovali dnes znovu aktivisté ze sdružení Arnika, kteří tvrdí, že takové přehrazení řeky zničí poslední přírodní část Labe. Rejdaři však trvají na tom, že bez slibovaného jezu brzy zbankrotují, a Česká republika tak přijde o ekologickou lodní dopravu. O způsobu, jak řeku přehradit, aby po ní lodě mohly do Hamburku vozit zboží po většinu dní v roce, se debatuje už šestnáct let. » Více


ČT24

Sasko protestuje kvůli jezu u Děčína

20. 11. 2010

Sasko podalo oficiální protest proti plánované stavbě jezu na Labi u Děčína. Německá spolková země nesouhlasí se stavbou z ekologických důvodů. Důkladně vypracované posudky o díle, čítající 600 stran, byly dosud k dispozici pouze v češtině, proto Sasko již dříve požádalo kolegy v Praze o prodloužení lhůty, do kdy se bude moct ke stavbě vyjádřit - ovšem údajně bez výsledku. Saský ministr životního prostředí Frank Kupfer (CDU) tedy zvolil jako poslední prostředek při řešení této záležitosti oficiální stížnost. » Více


ČT24

Jez u Děčína je i ekonomický nesmysl, tvrdí ekologové

26. 10. 2010

Dlouho plánovaná výstavba jezu v kaňonu Labe na Děčínsku nepřinese podle ekologického sdružení Arnika zlepšení splavnosti řeky, jaké deklaruje Ředitelství vodních cest (ŘVC). Ekologové se navíc obávají, že vodní dílo trvale poškodí přírodu v okolí řeky a negativně dopadne na vzácné druhy ryb, jakými jsou třeba lososi nebo úhoři. ŘVC ale hovoří o tom, že návrh stavby dospěl díky připomínkám do fáze, kdy je k přírodě dostatečně šetrný, navíc podle vyjádření Miroslava Šefary pro ČT24 je stavba strategicky důležitá pro zvýšení exportní konkurenceschopnosti ČR. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Stavba jezů na Dolním Labi

29. 9. 2010

V programovém prohlášení nově zvolené vlády se jako jedna z priorit pro toto volební období objevila stavba jezů na Dolním Labi. Kdo, jak a čím vládu přesvědčil o nutnosti jezy postavit? Už od roku 1997 byla schopnost labské vodní cesty pro převoz nákladů mnohokrát odborně prověřena a vždy byla výstavba jezů pro ekonomickou nerentabilitu těchto staveb zamítnuta. » Číst více


Jinde na webu ČT

Ta naše povaha česká: Sen o křižovatce moří

15. 9. 2010

Zůstane myšlenka spojit Dunaj s Odrou a Labem vždy jen na papíře? » Více


ČT24

Rejdaři brojí za jez na Labi, má podpořit dopravu

20. 7. 2010

Výkyvy počasí komplikují lodní dopravu na Labi. Část člunů zůstává stát nenaložená v přístavech, zákazníci rejdařů mají totiž obavy, že než stačí naplnit loď svým zbožím, hladina řeky zase klesne a nebude možné vyplout. Rozdíly jsou před Děčínem v desítkách centimetrů. Pomoci má podle rejdařů nový jez, s tím ale ochránci přírody dlouhodobě nesouhlasí. » Více


ČT24

Soud nepovolil stavbu plavebního kanálu u Přelouče

25. 6. 2010

Kontroverzní projekt splavnění Labe do Pardubic narazil na další nečekanou překážku. Krajský soud totiž zrušil rozhodnutí přeloučské radnice a pardubického krajského úřadu, které povolilo stavbu plavebního kanálu u Přelouče. Důvodem jsou pochybení ve stavebním řízení. Verdikt vítají hlavně ekologové, kteří už léta proti splavnění otevřeně bojují. » Více


ČT24

Soud zamítl žalobu labského rejdaře za nesplavnost Labe

17. 9. 2009

Žalobu rejdařské společnosti Československá plavba labská (ČSPL), která chtěla od státu téměř 1,8 miliardy korun a úroky z prodlení za údajné porušení povinnosti státu zajistit dostatečný ponor pro plavidla na labské vodní cestě, dnes zamítl Obvodní soud pro Prahu 1. Podle soudu žádná taková povinnost neexistuje. O rozhodnutí soudu informoval server Euro.cz. Přičinou sporu je příhraniční úsek Labe mezi Střekovem a Děčínem. Vodní hladina zde často klesá pod 140 centimetrů, což je hranice pro alespoň omezenou plavbu. » Více


ČT24

Bendl požaduje urychlenou výstavby jezu na Labi

12. 3. 2009

Ministerstvo dopravy v čele se svým šéfem Petrem Bendlem chce hledat cestu k urychlené výstavbě jezu na Labi u Děčína. Měl by umožnit lepší splavnost řeky v obdobích sucha. Stavba jezu se připravuje patnáct let, proti jsou především ekologické organizace a ministerstvo životního prostředí. Rejdaři ale tvrdí, že špatné plavební podmínky na Labi jim ročně způsobují škodu za miliardu korun, a proto již před rokem podali na ministerstvo dopravy žádosti o náhradu škody. » Více


ČT24

Labe zatím splavné nebude

12. 7. 2008

Splavnění Labe až do Pardubic se zatím odkládá, neboť plán splavněním Labe počítal s projektem velkého přístavu a logistického centra. Stavba ale nemá výjimku Ministerstva životního prostředí a soud v Hradci Králové proto vyhověl žalobě ekologů, kteří se obávají devastace unikátní lokality Slavíkových ostrovů, kde žijí dva druhy chráněných motýlů. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Labe a Natura

26. 6. 2007

Plout úsekem Labe z Přelouče do Pardubic za cenu likvidace přírodně jedinečné lokality není ve veřejném zájmu. Tak rozhodlo letos na jaře MŽP. Z hlediska ochrany přírody jde o významný verdikt, který může pomoci i jiným výstavbou jezů ohroženým územím. » Více


Jinde na webu ČT

Řeka pro život

6. 10. 2005

Bude vybudován plavební kanál spojující řeky Dunaj, Odru a Labe? » Více


Jinde na webu ČT

Hádání o přírodě: Kanál Dunaj - Odra - Labe

7. 6. 2005

Beseda v pořadu Hádání o přírodě » Více


Jinde na webu ČT

Hádání o přírodě: Propojí tři evropské veletoky průplav?

17. 5. 2005

Beseda v pořadu Hádání o přírodě » Více


Jinde na webu ČT

Tři v jednom: Dunaj - Odra - Labe

17. 5. 2005

O dopadech stavby kanálu v pořadu Na větvi » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Labské údolí – jezy

1. 3. 2005

Jednou z lokalit, které mají být zařazeny do systému Natura 2000, je lokalita Labské údolí, která byla po schválení vládou silně redukována a její hranice velmi razantním způsobem upraveny. Vládní návrh, který představuje pouhých 17 % území původní navržené lokality, je zcela nedostatečný, protože ve své podstatě odporuje Směrnici o stanovištích. Což je základní předpoklad pro naplnění smyslu Natury 2000. » Číst více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Splavnost Labe II

3. 10. 2003

Vzhledem k závažnosti výstavby vodních děl na Labi se pořad „Nedej se“ k tomuto tématu vrací i v následujících dvou dílech cyklu. Rozhoduje se zde nejen o dolním Labi, ale také o výstavbě jezů u Přelouče, nového přístavu v Pardubicích a dalších. Pro kanál Odra – Labe – Dunaj se uvažuje dokonce i o mnoha desítkách kilometrů umělých vodních kanálů, umístěných mnohde i nad krajinou, včetně lodních výtahů pro tisícitunové lodě. Všechna tato monstra jsou vázána na existenci jezů na Labi. Jenže žádná vodní díla umístěná na dolním toku stejně Labe nesplavní. Nejde tedy jen o 400 miliard vydaných z veřejných rozpočtů, nejspíš zbytečně, ale zároveň se jedná i o vzhled a kvalitu naší krajiny. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Splavnost Labe

29. 8. 2003

Více než 10 let hájí ekologické organizace dolní Labe proti záměru umístit na poslední přirozený říční tok dvě vodní díla, která by pestrost života v nivách řeky zahubila. Ministerstvo dopravy a spojů České republiky se ale v současné době opět vehementně chystá investovat do těchto stupňů a prosazuje jejich výstavbu, a to i přesto, že nikdo neví, zda se investice vyplatí. » Číst více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Slavíkovy ostrovy pod vodou?

16. 5. 2003

Zamýšlená výstavba nového plavebního stupně na Labi u Přelouče ohrožuje unikátní lokalitu Slavíkových ostrovů. V místě budoucího plavebního kanálu se vyskytuje více než padesát chráněných druhů živočichů a ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu navíc vyplývá, že realizace projektu je spojena s investičními riziky. Zmizí i přesto Slavíkovy ostrovy pod vodou? » Více