Kosmopolis – tak se jmenuje pořad České televize, který od října 2005 nahradil na obrazovkách po pěti letech multikulturní magazín Velký vůz. Už podtitul pořadu – „magazín o tom, že žít se dá i jinak“ – napovídá, že pořad se sice multikulturní tematice nevyhýbá, ale podstatně více se zaměřuje na odlišnost jako na princip, s nímž je třeba počítat. Proto se nemůže striktně věnovat např. jen menšinám národnostním, ale zaměřuje se na nejrůznější minority a subkultury a seznámuje diváky s různými, někdy i poměrně netradičními způsoby života. Reportáže představují lidi, kteří se nechtějí nebo ani nemohou stát součástí většinové společnosti, seznámuje nás s osobnostmi, které se svými postoji neváhají kráčet proti proudu, třebaže je taková cesta zpravidla obtížnější, lemovaná nepochopením a lhostejností, mnohdy i averzí okolí. Smyslem magazínu není menšinovou jinakost propagovat na úkor většinového názoru. Naopak, odlišnost považuje Kosmopolis za nabídku, rovnoprávnou možnost, která nemusí být méně kvalitní jenom proto, že je jiná.