O stáří, nezničitelné energii a hudbě jako paralele života.
Režie a scénář: Marek Bouda, Bára Kopecká.
Umírání pro začátečníky

Dokumentární diptych se s lehkostí dotýká těžkých témat.

Část Báry Kopecké s názvem "Umírání pro začátečníky" je úvahou nad stářím jako obdobím života, kdy se otázky pohřbu a života "potom" stávají běžnými a praktickými, a kdy je zřejmé, že humor, přátelství a hudba jsou jedny z mála věcí, které mají význam i na úplném konci.

Část v režii Marka Boudy s názvem "Tónina ticha" zobrazuje vztah hudby a emocí v existencionálním slova smyslu. Je paralelou k hudební skladbě, ve které se střídají pasáže emocionálně vypjatější s tiššími, a kde zásadní hodnotu má i pauza – ticho. Ticho jako zvuk finální a nás přesahující – jak v přítomném okamžiku, tak i ve chvíli konce života.

Napište nám