60 Rozhovor Marka Ebena s ředitelem Divadla Ungelt. Režie J. Hojtaš.

Dnešní host je v pravém slova smyslu impresário, což znamená podnikatel v oblasti veřejných produkcí. A to slovo impresário je odvozeno od slova imprese, a to znamená dojem. A dojem na mě tento impresário udělal značný, protože jsem s ním víc než rok seděl v jedné divadelní šatně a myslel jsem si, že ho znám. Ale to jsem se značně mýlil.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST
ŽánrZábava