Literární cyklus Skotská čítanka – Don’t worry, Be Scottish, představuje 16 současných skotských autorů, kteří se v červenci 2015 zúčastnili literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Měsíc autorského čtení je největším středoevropským literárním festivalem, který do Česka (a Polsko, Slovenska) každoročně dováží autory z jedné literatury (čestný host festivalu).

Záměrem bylo vytvořit (a v následujících letech pokračovat s jinými literaturami) televizní antologii (výbor) skotských autorů, která by měla autorským pohledem českých a slovenských dokumentaristů, přinést pohled nejen na konkrétního autora a jeho dílo, ale vcelku „zajistit“ mapu dané literatury.

Jednotlivé díly mají 8 minut a jsou volnými esejemi dokumentaristů, kterými mají vyjádřit reflexi autora a jeho tvorby. Nejen forma „dokumentární eseje“, ale také režisérská pestrost (každý jeden díl režíruje jiný režisér) zajistí, že ve výsledném tvaru nepůjde o suchopárné (či magazínové) povídání o literatuře, ale o setkávání s literaturou.

Dramaturgie cyklu předpokládá představení výseku ze soudobé skotské literatury, proporčně jsou zastoupeny všechny proudy současné literatury, ať již žánrově (básníci, dramatici, prozaici), tak pochopitelně napříč generacemi či stylem a jazykem (vedle pochopitelně dominantní angličtiny jsou ve výběru autoři, kteří publikují texty ve skotštině či galštině).