Den D - hřbitov pod hladinou

Vylodění Spojenců v Normandii 6. června 1944 změnilo průběh 2. světové války.