Jak vznikají hrůzostrašné zážitky mezi snem a bděním? A jak ovlivňuje poloha lidského těla naše vnímání? Závěrečný díl dokumentu o vědeckém výzkumu náboženství vysvětluje vztah lidské mysli k tělu a k prostředí, v němž se člověk nachází. Režie J. Motal

Jaká tajemství našeho těla a mysli odhalíme, když sestoupíme do hlubin lidského nitra? Závěrečný díl tohoto populárně naučného cyklu představí modlitbu a meditaci jako jedny z nejznámějších prostředků k prohloubení praxe daného náboženství i k dosahování mimotělních zážitků. Proč tomu tak je? Odpovědi budeme hledat spolu s českými muslimy, kteří nám osvětlí přesně daná pravidla jejich modlitby, i s brněnským dzogčhenovým buddhistou, jemuž meditace slouží jako prostředek komunikace s mistry této nauky. Jak tyto mechanismy fungují, zjistíme díky experimentům Evy Kundtové-Klocové a Silvie Kotherové, dvou výzkumnic brněnské Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství – LEVYNY. Zatímco první z nich se věnovala tomu, jak naše vnímání a hodnocení ovlivňuje poloha těla, v níž se nacházíme, druhá na experimentu, podobajícímu se kouzelnickému triku, osvětlí schopnost lidské mysli prožívat mimotělní zážitky. Že nemusí být vždy příjemné, doloží výpověď dívky, která trpěla několik let spánkovou paralýzou. Naopak filmovému střihači Luboši Ondráčkovi střídání tělesných poloh pomáhá při jinak sedavé práci.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument