Paralelní příběhy jednoho chrámu a jedné skladby.

V dokumentu Vzkříšení se setkávají a několikrát stýkají dva paralelní příběhy. Příběh dvou výjimečných barokních památek – litomyšlského chrámu Nalezení sv. Kříže a oratoria – Lukášových pašijí. Mají překvapivě podobnou historii včetně destrukcí, shoření, torza a opět nového vzkříšení. Oba příběhy se propojily v červnu roku 2014, kdy ve zcela nově rekonstruovaném chrámu zazněla česká premiéra oratoria, díla, které bylo v období tří století psáno a dokončováno Johannem Sebastianem Bachem, Carlem Orffem a výborným soudobým českým skladatelem Janem Jiráskem.

Přesně před 300 lety – v roce 1714 byla řádem piaristů zahájena stavba monumentálního barokního kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. A přibližně ve stejné době se Johann Sebastian Bach stal kapelníkem ve Výmaru a počal skládat oratoria a duchovní kantáty pro slavné nedělní mše. Složil pašije podle všech čtyř evangelistů. Lukášovy měly premiéru na Velký pátek 7. dubna 1730, „piaristický“ kostel v Litomyšli byl dokončen a vysvěcen nedlouho před tím, 26. srpna 1722. Bach za svého života nebyl příliš uznáván, tiskem byly vydány pouze Matoušovy pašije, u ostatních proto ani není jisté plné autorství. Lukášovy pašije se dochovaly jen v torzu. Piaristický kostel v roce 1775 vyhořel a zbylo z něj také jen torzo. Byl však obnoven a navrácen duchovnímu životu. Lukášovy pašije znovu vzkřísil slavný německý skladatel Carl Orff, když je nově instrumentoval a autorsky doplnil. Při bombardování Berlína za druhé světové války však partitury shořely a zůstal jen koncept s autorovými poznámkami. Také piaristický kostel opět zničil požár, opraven byl jen provizorně a v době totality po roce 1948 chátral až do zcela havarijního stavu, kdy se uvažovalo dokonce i o jeho zbourání. V roce 1995 byl český skladatel Jan Jirásek osloven Bavorským rozhlasem, aby zrekonstruoval Lukášovy pašije. Podle Bachova rukopisu a konceptu Orffa složil skladbu, která měla světovou premiéru v Mnichově. V roce 2010 se díky evropské dotaci konečně začal piaristický kostel opravovat. Rekonstrukce byla úspěšně dovršena a kostel znovu vysvěcen. 26. června 2014 zde také v rámci Smetanovy Litomyšle byla provedena česká premiéra Lukášových pašijí podle Jana Jiráska, Carla Orffa a Johanna Sebastiana Bacha. Obě památky tak byly v Litomyšli současně vzkříšeny, společně se probudily k dalšímu životu…

Napište nám