Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Ačkoliv všude kolem sebe vidíme, že tzv. středoproudá ekonomie se přežila a starat se o životní prostředí ani o přemnožené lidstvo tímto způsobem nelze, je ekonomů, prosazujících nějaký jiný směr, stále jako šafránu. Jednou z nich je například pedagožka Katedry environmentálních studií FSS na brněnské Masarykově univerzitě, paní Naďa Johanisová – spoluzakladatelka Českého svazu ochránců přírody či Trustu pro ekonomiku a společnost a autorka řady publikací.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2018
 P ST