Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

NESEHNUTÍ dlouhodobě sleduje územní plánování a dopravní situaci v Brně. Není tedy divu, že se zajímá o Plán udržitelné městské mobility, který je důležitým dokumentem, jenž rozhodne o tom, jak bude Brno v následujících letech čerpat finance ze Strukturálních fondů EU do řešení dopravy ve městě. Radnice podle názoru Nesehnutí komunikuje s veřejností formálně, a ačkoliv proběhla veřejná projednání a existuje webová stránka, kam mohou lidé své náměty posílat, kvalita propagace a interakce radnice s veřejností připadá lidem z Nesehnutí nízká. Věří ve změnu zdola a jednou z jejich vizí je podporovat angažovanou veřejnost. A tak zareagovali na celé dění kampaní, ve které se rozhodli zapojit odbornou a širokou veřejnost do diskuze o tom, jakým směrem se bude vyvíjet plánování a dopravní stavby v Brně. Veškeré připomínky radnice přijímá do konce dubna.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD