Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyZemědělství

CooLAND tvoří team absolventů krajinné ekologie ze Zemědělské univerzity v Praze, kteří věří tomu, že krajina je obrazem lidí, kteří v ní žijí. To, co jíme, ovlivňuje podobu venkovské krajiny.

Team CooLAND usiluje o osvětu pomocí svého blogu, publikováním článků a zpracováváním vědeckých studií. Pozitivními příklady iniciují změnu přístupu k půdě. Založili KPZku, takzvané komunitně podporované zemědělství a šíří myšlenku potravinové soběstačnosti. Pomáhají těm, kteří sami mají zájem začít hospodařit na zemědělské půdě a zájemcům ukazují kreativní příklady dobré praxe, jako jsou ekologičtí zemědělci, ovocné aleje ve městech či biocentra v krajině.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD