Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyKlimatická změna

Česká republika se letos potýká s nejhorším suchem za posledních dvanáct let. Jedním ze způsobů, jak lze se suchem bojovat, je zadržovat vodu v krajině vytvářením drobných vodních prvků, tůní a mokřadů. Právě na tyto aktivity se zaměřuje spolek Mokřady – ochrana a management, jehož členové pečují ve svém volném čase o 26 lokalit v celé republice. Kromě praktické péče o mokřadní biotopy a osvětové činnosti provádí též přírodovědné průzkumy lokalit a organizují záchranné transfery obojživelníků.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2015
 P ST