Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Uprostřed Evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh, která je oblíbeným místem pro vycházky a odpočinek obyvatel města Chropyně, plánuje investor těžit na necelých deseti hektarech po dobu patnácti let štěrkopísek. V rámci procesu EIA vydal Zlínský kraj k záměru souhlasné stanovisko. Podle vedení města, které dalo změnou územního plánu těžbě zelenou, občané nesledovali úřední desku a dostatečně nevyužili své právo se v procesu EIA vyjádřit

Vypravili jsme se za místními, kteří se v těchto dnech začínají organizovat, zakládají nový spolek „Lužňáci“ a zjišťují k jakým řízením se mohou vyjadřovat a zda lze těžbě ještě zabránit.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2015
 P ST