S Martinem Dejdarem po cyklostezkách za krásnou přírodou i historickými památkami.