Přemýšlení o veličinách a útvarech prostorových ve fotografiích Funkeho, Saudka a Wiškovského za doprovodu filozofa Miroslava Petříčka. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie J. Gogola ml.

„V každé správné mytologii se z vejce vylíhne celý svět“, poznamenává filosof Miroslav Petříček na začátku filmu Geometrie myšlení a fotografuje přitom bílý a oválný lustr svého bytu. A to krátce poté, co byl kameramanem filmu poučen, jak s fotoaparátem důvěrněji zacházet a poté, co byl režisérem požádán o to, aby se pokusil vyfotografovat geometrii svého domova. Petříček se zde totiž stává průvodcem, se kterým putujeme po stopách představitelů české fotografické avantgardy zejména dvacátých let minulého století. Byla to generace Jaromíra Funkeho, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského, Františka Drtikola, Josefa Sudka a dalších, která do fotografie vnáší abstraktní a to často geometrický rozměr vnímání. Jedná se většinou o fotografie, které jakoby popíraly konkrétní podobu a funkci věcí, prostoru, prostředí a světa vůbec. Film Geometrie myšlení se však snaží dokázat, že toto odstoupení od světa je pouze zdánlivé, neboť dané fotografie nám umožňují potkat se s další možnou podobou naší všednosti.

A je to právě analyticky zvědavý a tvořivě pátrající Petříček, kdo přijímá úkol stát se zeměměřičem s fotoaparátem (geometrie znamená měřit zemi) a v průběhu filmu zaměřovat lidi, předměty, zátiší, výjevy, témata a souvislosti, které souvisí s konkrétními fotografiemi uvedených osobností. A to přitom do určité doby on, a často ani divák, netuší, s jakými fotografiemi komunikuje, na jaká místa této geo-road-movie se vydává a jaká setkání na něho čekají. Toto postupné dobrodružné zasvěcování Petříčka potažmo diváka do kontextu filmu totiž umocňuje otázku, zdali je možné vidět i dnes svět podobně jinak jako umělecká avantgarda: v čem byl jejich pohled, rezonující dodnes i v mezinárodním kontextu, jedinečný? Jsme schopni i my spolu s Petříčkem zviditelnit jakoby neviditelný řád? Je možné zpřítomnit nejen geometrii vnější, ale rovněž geometrii vnitřní neboli mentální?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST
ŽánrDokument