Třináct autorských dokumentů, které mapují estetickou, myšlenkovou a žánrovou pestrost historie českého fotografického umění.