Viktor Kolář v Ostravě, Karel Cudlín v Praze a Jiří Hanke v Kladně. Tři svědci doby, tři fotografové, tři rozdílné cesty i odlišné metody práce. Muži, kteří svůj zásadní „cyklus“ fotografují celý svůj život. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie A. Oľha

Každá kronika vzniká řadu let. Tvůrce je její součástí, často fotografuje stejný jev, jen měnící se v čase. Mnohdy trvá dlouhou dobu nalézt správné místo, ve kterém je kronikář schopen najít fungující vnitřní kontinuitu. Kronika ale může být rozhodnutím na počátku sledovat jedno téma a zůstat u něj, nebo fotografovat život kolem sebe a vnitřní kontinuitu udržovat v sobě. I film je svým způsobem jejich kronikou. Hlavním tématem filmu je společenská transformace, ale také hledání vnitřní podoby krajiny. Kulisy měst se změnily, podobně jako život jejich obyvatel. Ale tak jako migrují lidé i důležitá místa jejich životů, v neustálém pohybu je i fotograf. Ten se snaží v neustále proměňujícím světě znovu a znovu zorientovat a ukotvit tak další obraz současnosti, jenž se stane svědkem minulosti i zprávou pro další generace.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST
ŽánrDokument