Návrat do vlasti je pro fotografy složitý proces, jasná a jednoduchá cesta zpátky neexistuje. Domov je totiž zdánlivě všude a nikde. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie A. Oľha

Film sleduje osudy třech fotografů – Josefa Koudelky, Antonína Kratochvíla a moravského fotografa Vojty Dukáta – osobností, které větší část svého tvořivého života přežily za hranicemi Československa. Film vychází z jejich odlišné tvorby, ve které se někdy protínají témata, místa, nebo setkání, které je spojovaly.

Tvorba každého z nich je ale zcela odlišná. Jejich fotografie portrétují svět mezi vlastí a neznámem – jako nekonečnou cestu, která začala u všech ve stejné době za velmi podobných podmínek a vyvíjí se úplně jinak. Všichni tři se nezastavují, netráví mnoho času na jednom místě a nemají stálý domov. Společně vypovídají o stavu naši společnosti.

Příběh začíná vpádem ruských tanků do Československa. (Ne)končí odchodem sovětských vojáků z Milovic v roce 1991. Taky cizí armáda zažila svůj exil.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST
ŽánrDokument