Při putování kolem Nilu navštívíme památky z období, která dohromady výrazně formovala lidstvo po celá tři tisíciletí. Připravil M. Košut

V posledním díle naší cesty navštívíme okolí nejjižnějšího města Asuánu. Řada návštěvníků považuje Asuán za jedno z nejhezčích egyptských měst. Nil je zde mohutným veletokem a pro absenci mostu mezi jeho břehy má funkci i dopravní tepny. Určitě nepřehlédneme velké turistické lodě, které slouží jako hotely pro turisty, kteří cestují do nebo z Luxoru. Ale mnohem více je tady drobnějších plavidel, která ať s pohonem motorů či za pomoci téměř stálého mírného větru křižují jeho hladinu.

Z pravého břehu Nilu, kde se zvedají prudké svahy s písečnými dunami a kamením, jsou nádherné pohledy na řeku i současný Asuán. Ale kousek za nimi už začíná poušť.

Proti proudu jižně od Asuánu je ale řeka už členitá a je v ní řada ostrůvků. Je to oblast kolem tzv. prvního kataraktu, za nímž ve starověku začínala Núbie, která byla pro Egypt velice důležitá jako zdroj otroků, slonoviny a zlata. V období především Nové říše – tedy před více než 3000 lety – zde byla zbudována řada staveb. Stály v blízkosti Nilu. Výstavbou Asuánské přehrady v minulém století by byly zatopeny. Proto byla řada z nich rozebrána a přenesena na místa mimo zátopovou oblast. Dnes vesměs leží u břehů Asuánské přehrady. Několik z nich navštívíme.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 ST HD
ŽánrDokument